Strom vyroste jen tehdy, má-li silné kořeny

Strom vyroste jen tehdy, má-li silné kořeny

Již tradičně si připomínáme slavného rodáka a prvního porevolučního předsedu naší strany pana profesora Jiřího Horáka
Slavný citát říká: „Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny“. Platí to pro každé lidské konání, včetně politiky. Žijeme však v době, která se v mnohém snaží tuto věčnou pravdu popírat. O nás, jako o sociálních demokratech, se často pejorativně mluví jako o „tradiční straně“. Jako kdybychom se snad za naši tradici měli stydět. My se však za naši tradici, za to z čeho vycházíme, nestydíme. Jsme na to hrdi! Sociální demokracie ve své 139leté historii zažila slavné i méně slavné okamžiky, vždy však stála na straně demokracie, svobody a spravedlnosti.
Jméno, které je toho dokladem, je i jméno Jiřího Horáka. Jiří Horák se narodil v Hradci Králové v roce 1924, ale většinu svého života byl nucen strávit v emigraci, kde patřil mezi naše nejvýznamnější představitele exilového hnutí. Brzy po sametové revoluci (již v prosinci 1989) se Horák vrátil do Československa a na sjezdu obnovené sociální demokracie v Praze – Břevnově byl koncem března 1990 zvolen předsedou strany. Ve funkci se zasloužil o etablování ČSSD na politické scéně a o navrácení pražského Lidového domu do majetku strany. Byl představitelem tradičního pojetí sociálně demokratické politiky, vycházející z kořenů první republiky a čerpající inspiraci u sociálních demokratů v Rakousku a Německu. V roce 1993 se vrátil do USA, kde v roce 2003 zemřel.
V pátek 7. 4. 2017 se na Kuklenském hřbitově v Hradci Králové sejdou hradečtí sociální demokraté, představitelé Okresního výkonného výboru ČSSD Hradec Králové, Klubu seniorů ČSSD, Mladých sociálních demokratů a Sociálnědemokratických žen, aby zavzpomínali na Jiřího Horáka a další významné a zasloužilé členy. Práce těchto lidí, práce, kterou vykonali pro občany naší vlasti ve složitých historických obdobích, nás inspiruje k tomu, abychom boj za sociálně spravedlivější a demokratickou společnost nevzdávali.