1. října slavíme DEN SENIORŮ. DŮCHODEM ŽIVOT NEKONČÍ