ČSSD přeje všem dětem mnoho krásných zážitků a milých překvapení