ČSSD VÁS ZVE NA OSLAVY 1. MÁJE NA ZAHRADĚ KD STŘELNICE