Tranzitní doprava nepatří do města !

Vloženo 7.10.2014, autor příspěvku pepinho

Tranzitní doprava nepatří do města!

Hradec Králové ležel odedávna na důležitých obchodních cestách, především od Prahy a středních Čech do dnešního Polska, a stal se tak důležitým tranzitním a obchodním místem ve střední Evropě. To, že naším městem dodnes projíždí tranzitní doprava mezi Prahou, Polskem a severní Moravou, ale i střední a jižní Moravou, pociťujeme čím dál více, až situace na některých místech ve městě dospěla do stavu téměř kritického.

Krásné město Hradec Králové má, kromě drahého bydlení, již snad jen jednu velkou překážku pro to, aby se stal opravdu dobrým místem pro život, a to je právě odvedení tranzitní dopravy mimo jeho obydlené území. Je již všeobecně známou věcí, že nyní nám nejrychleji může pomoci dostavba chybějících kilometrů dálnice D11, nejlépe až k areálu ČKD, a dokončení prvního úseku rychlostní silnice R35 od Opatovic nad Labem směrem na Moravu, úsek Opatovice – Časy. Následně samozřejmě i Severní tangenta, se kterou počítá i nový územní plán města, začátek její stavby je ale předpokládán nejdříve až na rok 2017.

Otázka tedy nestojí jak odvést dopravu mimo město, ale: Může k tomu nějak pomoci i městský zastupitel? Uvedu dva příklady, že, i jak, může. V právě končícím volebním období, ve kterém jsem i já působil v zastupitelstvu města, jsme měli hned dvakrát možnost přispět k urychlení staveb komunikací s velkým významem pro Hradec Králové. Poprvé šlo o výkup pozemků u Opatovic při stavbě čtyřproudové silnice z Hradce Králové do Pardubic, podruhé o pozemky, ležící v cestě stavbě dálnice D11. V obou případech se nedohodl stát (ŘSD) s majiteli pozemků na cenách za výkup a hrozilo velké (další) zpoždění obou staveb. Do jednání vstoupilo město a nakonec bylo na rozhodnutí zastupitelů, zda pozemky za ceny požadované jejich majiteli vykoupí. Většina zastupitelů byla při hlasování pro a v obou stavbách se mohlo tedy rychle pokračovat – například stavba D11 byla znovuobnovena již měsíc po tomto hlasování.

Rychlejší dostavbě, nebo spíše znovuobnovení prací na těchto komunikacích, pro naše město tolik důležitých, pomohly ale hlavně činy nové vlády, která napravila chyby vlády Petra Nečase, a vrátila ceny výkupů pozemků zpět na rozumnou výši, takže se mohou obnovit jednání o výkupech pozemků důležitých pro stavby rychlostních silnic a dálnic, které jejich majitelé v minulých letech přestali za nízkou cenu prodávat, a mohou se tedy znovu „rozjet“ například i stavby D11 a R35. K tomu jsme připraveni v rámci svých možností aktivně přispět i my, sociální demokraté, kteří dostaneme v nadcházejících volbách důvěru, a budeme usilovat o to, aby v co nejkratší možné době bylo naše město ušetřeno od zatěžující tranzitní dopravy.

Vladimír Lesák, kandidát č.3 do zastupitelstva města
V. Lesak