Slovo lídra kandidátky Milana Jaroše

Vloženo 9.10.2014, autor příspěvku pepinho

Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jako lídr kandidátky ČSSD do Zastupitelstva města Hradce Králové. Jak asi tušíte, politika není mým zaměstnáním. Ano. Je tomu tak – pracuji jako vrchní inspektor České obchodní inspekce. Ve své profesi musím často řešit sporné případy a stížnosti spotřebitelů zaměřené například na vyřizování reklamací, špatné účtování nebo nedodržení míry nápojů, uvádění nebezpečných výrobků na trh apod. Při řešení těchto situací jsem se naučil naslouchat oběma stranám, hledat prostor pro dohodu a řešení, posuzovat oprávněnost. Zatím se mi vždy dařilo, i po úvodních nepříjemnostech, dohodnout se i s lidmi, kteří ne zrovna rádi vidí právě kontrolu. O tyto zkušenosti se můžu opřít i v dalších oblastech svého života a jednou z nich je i (komunální) politika. V té nejsem úplným nováčkem. V letech 2006 – 2010 jsem byl zastupitelem města a členem komise prevence kriminality. Na tyto zkušenosti bych rád navázal.

 

Má profese má tu výhodu, že se dostanu na různá místa našeho města a mohu tak vnímat, jak se mění jeho tvář. Těší mě, že se Hradec Králové zejména díky vynikající architektuře již tradičně pyšní označením Salon republiky a také se umisťuje na předních místech v celostátní anketě „Kde se žije nejlépe?“. Zároveň ovšem vidím, že je stále co zlepšovat a na tom se chci spolu se svým týmem z ČSSD a s Vámi, občany města, v příštím volebním období aktivně podílet.

 

Od roku 2013 má naše země vládu, ve které má ČSSD rozhodující podíl. Tato vláda vytváří legislativní prostředí a provádí opatření, které my, kandidáti ČSSD, chceme co nejrychleji promítnout do života našeho města. Jako příklad mohu uvést, že od 1. července 2014 byl spuštěn program podpory pro města a obce, které chtějí rozšířit kapacitu školek a škol, či chtějí vystavět nové. Díky této vládě také občané mohou vidět, že ČSSD své volební sliby plní. Této zodpovědnosti jsme si plně vědomi. Při tvorbě našeho volebního programu jsme dbali na to, aby naše programové cíle byly reálné a přinesly očekávaný prospěch občanům našeho města.

 

Čeho bych chtěl já a ČSSD v komunální politice dosáhnout především? Aby naše město bylo příjemným a hezkým místem k životu a dále se rozvíjelo, bylo bezpečné, plné zeleně, efektivně a s rozmyslem hospodařilo se svěřenými finančními prostředky. Vždyť na rozpočet města se skládají občané ze svých daní. Také nechceme, aby město zbytečně rozprodávalo svůj majetek. Naopak prosadíme, aby jej využívalo pro potřeby občanů, aby mělo transparentní výběrová řízení, přehlednou a přístupnou evidenci veškerých smluvních vztahů a odmítalo smlouvy se společnostmi s nejasnou majetkovou strukturou.

 

My, kandidáti ČSSD, jdeme do voleb s mottem: „Měníme k lepšímu Hradec Králové“. Co konkrétně chceme změnit a jak to chceme udělat, tím se zabývá náš volební program. Jedná se ale o rozsáhlý materiál, proto vám nabízíme výčet nejdůležitějších témat ve zkrácené verzi v  našem volebním „Desateru“. Samozřejmě se do něj nevešlo vše a možná, že téma, které zajímá konkrétně někoho z Vás, v něm obsaženo není. Proto se také můžete seznámit s naším podrobným programem. Ten naleznete na našich internetových stránkách www.cssdhk.cz. Kromě toho si můžete přečíst názory některých našich kandidátů do zastupitelstva města k aktuálním tématům právě v těchto volebních novinách.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál šťastnou ruku při vašem rozhodování, koho budete volit, neboť jedině a pouze na Vás teď záleží, kteří politici povedou naše město následující čtyři roky. Proto přijďte ve dnech 10. a 11. října k volbám a pomozte nám měnit k lepšímu náš Hradec Králové.

 

Milan Jaroš, lídr kandidátky ČSSD do Zastupitelstva města Hradce Králové

Milan Jaroš