Peníze zpět občanům našeho města !

Peníze zpět občanům našeho města!

 

Transparentní hospodaření je základ! ČSSD je v současnosti jedna z mála politických stran, která financuje své kampaně skrze transparentní účet. I my, Vaši kandidáti do zastupitelstva naší krajské metropole, nebudeme dál podporovat neprůhledné zakázky, nevýhodné smlouvy a obohacování se vlivových skupin na veřejném majetku města!

 

Hradec Králové je krásné město, které si zaslouží stejnou prestiž, jaká se mu dostávala již za první republiky. Umisťujeme se často vysoko v žebříčku nejlepších míst k životu. Je však nutné být schopni finančně unést nutné investice pro jeho trvalý rozvoj a financovat i doposud chybějící a přitom pro budoucnost města tolik žádané projekty (například sociální a seniorské bydlení, vytváření podmínek pro malé a střední firmy v Hradci, investice do dopravní infrastruktury, do rekonstrukcí městských částí či Velkého náměstí apod.)

Dosavadní radniční koalice se velmi často vymezovaly vůči sociální demokracii jakožto šetrní, rozumní hospodáři! Ve skutečnosti jsme byli svědky neustálých podezřelých zakázek, průtahů s dobou realizace či předimenzovaných finančních nákladů na ně. Nehledě na podporu developerských zájmů v územním plánování města bez jasně definovaných zájmů a dlouhodobých přínosů pro město a jeho občany.

Proto jedním z hlavních bodů našeho volebního programu, který Vám nabízíme, je že se zasadíme o trvale efektivní hospodaření města a zabráníme jeho dalšímu zadlužování. Budeme prosazovat maximální transparentnost výběrových řízení. Výběrová řízení budou konzultována s odbornou veřejností. Zajistíme přehlednou a přístupnou evidenci veškerých smluvních vztahů města. A budeme odmítat smlouvy se společnostmi s nejasnou majetkovou strukturou.

Přejeme si uchovat naše město i pro naše potomky, proto jako sociální demokraté zabráníme dalšímu rozprodávání městského majetku a městských organizací. Naopak jej chceme efektivně využívat pro potřeby města. Prodej je krátkozraké získávání finančních prostředků z dlouhodobého hlediska vždy pro město nevýhodné. Pro investice budeme raději intenzivně a s maximální efektivitou čerpat z evropských fondů na smysluplné projekty, které přinesou rozvoj našeho města a regionu (např. rozvoj hradecko-pardubické aglomerace prostřednictvím integrované územní investice ITI).

Město hospodaří s Vašimi penězi z daní a neexistuje, aby se na těchto penězích vytvářel bezpředmětný zisk pro soukromé subjekty. Veškeré prostředky se musí vrátit zpět občanům v podobě služeb a vzkvétajícího města, jež je domovem. ČSSD je jedinou akceschopnou reálnou politickou silou, která v Hradci Králové v této oblasti představuje skutečnou změnu!

 Olga Jiroutová, kandidátka č. 20 do zastupitelstva města
Olga Jiroutova