Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014 v městském zastupitelstvu

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014 v městském zastupitelstvu

 

Dnes pomalu končící volební období hradeckého městského zastupitelstva mělo díky povolebním peripetiím pomalejší rozjezd. Na samém konci prosince 2010 se ustavila středo-pravicová koalice, ke které se předtím zastupitelé za ČSSD odmítli připojit, protože nepředstavovala změnu, tolik potřebnou po předchozím dlouhodobém, a řadou přehmatů provázeném, období vlády pravicových stran a uskupení. Po volbě primátora a členů rady města přišlo na řadu ustavení výborů zastupitelstva a komisí rady. Vládnoucí strany, bohužel, nerespektovaly, že ČSSD vyhrála volby a odmítly spravedlivý princip poměrného zastoupení. Přestože tedy ČSSD měla nejsilnější zastupitelský klub, ve výborech a komisích jí vládnoucí strany přisoudily pouze minimální zastoupení.

Při rozhodování o našem postoji k bodům, zařazeným na program zasedání zastupitelstva, jsme se však – přes výše uvedené – nerozhodovali primárně podle toho, kdo byl předkladatelem, ale zvažovali jsme, jak je ten který návrh výhodný pro město a prospěšný pro jeho občany. V tom nám byl velmi nápomocný náš volební program. V souladu s ním pro nás byla samozřejmostí podpora kultury (živé kultury i obnovy kulturních památek), sportu, sociálních a navazujících služeb. Pozorně jsme sledovali a podporovali stanoviska komisí místní samosprávy, abychom naplnili programovou vizi, že se budou výrazně podílet na rozvoji svého území a zkvalitnění života v něm. Jako příklad mohu uvést naši podporu stanoviska KMS Březhrad proti záměru firmy ThyssenKrupp Ferrosta vybudovat sklady oceli v této městské části – i díky našim hlasům v březnu a dubnu 2011 z něj nakonec sešlo. Naši zastupitelé se červnu 2013 také nejhlasitěji postavili proti záměru vedení města zrušit Jídelnu důchodců v Šafaříkově ulici – tento záměr byl následně přehodnocen a jídelna důchodců tak může našim seniorům dále sloužit, a to i jako místo příjemného setkávání.

Velmi důležitým programovým závazkem bylo zabránění „rozprodeji“ městského majetku. Kromě našeho setrvalého odmítání neekvivalentních a nevýhodných směn městských pozemků (nejednou se stalo, že po odmítnutí takové transakce byl další návrh z pohledu města již podstatně přijatelnější) mohu náš postoj demonstrovat na rozhodování o osudu Vrbenského kasáren, které do majetku města přešly v minulém volebním období. Zásadně jsme nesouhlasili s jejich prodejem a naše stanovisko bylo v lednu 2012 nakonec vtěleno do usnesení zastupitelstva, které navíc schválilo úkol hledat vhodné využití tohoto objektu městem. Následovala studie, která rozpracovala záměr rekonstrukce „Vrbenek“ zejména pro městské organizace, jejichž sídla jsou v současné době roztroušena po městě, nebo jsou v nevyhovujících prostorech. Navázala další studie komplexního využití areálu Gayerových a Vrbenského kasáren (ve spolupráci s Muzeem východních Čech a Královéhradeckým krajem). Odmítnutí prodeje a příprava budoucího využití „Vrbenek“ navíc představuje i jednu z mála výjimek v tomto volebním období, kdy vedení města daleko spíše realizovalo již v minulosti připravené projekty (především v rámci IPRM), než by přicházelo s projekty novými.

Nakonec, přestože se na radnici ustavila koalice s jádrem ve stranách, které v Hradci Králové již dlouhodobě vládly, objevil se fenomén – jak to označil pan primátor Fink – „vypadávání kostlivců ze skříní“ (za všechny například parkovací dům v Kollárově ulici, válka města se společností ABD ohledně smlouvy na provozování a rekonstrukci zimního stadionu a další záležitosti). Poněkud pikantní je fakt, že tito kostlivci vypadávali ze skříní i těm, kteří je tam dříve jako členové vedení města pomáhali umísťovat. S čistým svědomím mohu konstatovat, že zastupitelé za ČSSD se v tomto období žádných takových „aktivit“ neúčastnili, ale naopak se snažili – v míře, kterou umožnila jejich opoziční role – „odstraňovat mračna nad naším městem“. Proto jsou kandidáti ČSSD dobrou a spolehlivou volbou i v nadcházejících komunálních volbách.

 

Bc. Otakar Kalenda, kandidát č. 5 do zastupitelstva města
předseda zastupitelského klubu ČSSD v Zastupitelstvu města Hradec Králové

 

Otakar Kalenda