Město bližší občanům nejen před volbami!

Vloženo 5.10.2014, autor příspěvku pepinho

Město bližší občanům nejen před volbami!

 

ČSSD v Hradci Králové Vám nabízí v nadcházejících volbách do zastupitelstva našeho města nové tváře a moderní sociálně demokratický program. Jedním ze stěžejních principů prolínající se programem je otevřenost a komunikace vůči občanům v průběhu celého funkčního období.

 

Naše slova nejsou pouze prázdnými sliby, ČSSD je dlouhodobě podporovatelem prvků přímé demokracie a otevřenosti vůči občanům i svým členům. Usilujeme o kvalitní fungování demokracie, proto neopouštíme koncept kontaktní kampaně a vycházíme za Vámi do ulic diskutovat o problémech, které Vás zajímají či tíží, pro inspiraci, co je třeba řešit. Jsme podporovatelé anket, petic a referend. Vyrážíme na diskusní turné i během funkčních období. Stejně tak městské zastupitelstvo a rada v Hradci Králové budou v případě naší vlády faktickými zástupci hlasů Vás občanů.

Podobně jako volby jsou pro kvalitní fungování demokracie i občanské spolky a organizace nedílnou součástí života ve městě, které jsou schopny artikulovat potřeby daných skupin občanů. Jejich působnost je nejcitelnější právě na komunální úrovni, a to si jako kandidáti do zastupitelstva za ČSSD plně uvědomujeme! Proto chceme prohloubit, případně nově navázat těsnou spolupráci se spolky, svazy a korporacemi působícími na území města Hradce Králové, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost, jsou poskytovateli sociálních a navazujících služeb, aktivně se podílí na kulturním a sportovním životě našeho města apod. A zavazujeme se, že budeme podporovat rozvoj jejich aktivit, a to i finančně!

Domov z našeho města nedělají pouze krásné ulice a stavby se zelení, ale především lidé skutečně plnohodnotně žijící v něm. Byla bych velmi nerada, kdyby se další mnohaletou vládou subjektů pravice a pseudopravice na hradecké radnici docílilo jen toho, že je město pouze v určitých lokalitách krásné a zároveň neúměrně drahé místo pro kvalitní normální život, že vzkvétají pouze obchodní centra a nikoli různé městské části. Aktivní občané vědí nejlépe o svých městských částech, kde je třeba konat, co zlepšit či v dobrém nadále podporovat a rozvíjet. Rádi bychom proto v budoucím období, pakliže k tomu dostaneme příležitost, na rozvoji území a života ve městě aktivně spolupracovali a spolurozhodovali s Komisemi místní samosprávy a zároveň zlepšili komunikaci a informovanost o dění, plánovaných projektech a investicích či o běžné agendě poskytované ze strany magistrátu města pro širokou veřejnost. Jsme kandidáti sociální demokracie – strany lidí pro lidi a nezřekneme se zodpovědnosti vůči svým voličům po celé období našeho mandátu!

Mgr. Jana Fröhlichová, kandidátka č.11 do zastupitelstva
Mgr. Frohlichova