Hradec Králové – univerzitní město

Hradec Králové – univerzitní město

Myšlenky, aby se město Hradec Králové stalo univerzitním městem, se začaly naplňovat krátce po druhé světové válce. V roce 1945 ve městě vznikla pobočka pražské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se posléze stala její plnohodnotnou fakultou. Roku 1951 vznikla a pod různými jmény působila a působí Fakulta vojenského zdravotnictví, dnes součást Univerzity obrany. Od roku 1969 existuje Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.  Dějiny Univerzity Hradec Králové se začínají psát v roce 1959, kdy byl ustaven Pedagogický institut, ze kterého posléze vznikla Pedagogická fakulta, která se v roce 1992 proměnila na Vysokou školu pedagogickou. Intenzivní rozvoj nastává po roce 1993, kdy je založena dnešní Fakulta informatiky a managementu a konečně zákonem z roku 2000 je Vysoká škola pedagogická transformována v Univerzitu Hradec Králové, která se posléze v roce 2005 rozšířila o Filozofickou fakultu, v roce 2010 o Přírodovědeckou fakultu a o rok později o Ústav sociální práce.

Další významná instituce působící ve městě Fakultní nemocnice Hradec Králové spolupracující s Lékařskou fakultou UK je zárukou trvale dostupné a vysoce odborné lékařské péče. Fakultní nemocnice vedle špičkové léčebné péče spolupůsobí i při vzdělávání budoucích lékařů na svých klinikách. Fakultní nemocnice je centrem naděje a pomoci.

Právě prostředí hradeckých vysokých škol a působnost Fakultní nemocnice Hradec Králové vytváří ve městě vhodné prostředí pro život, což bylo ostatně konstatováno v několika celostátních anketách.

Česká strana sociálně demokratická v Hradci Králové bude nápomocna snahám o další rozvoj vysokoškolského studia ve městě, ať již podporou výstavby výukových a výzkumných kapacit jednotlivých vysokých škol či podporou jednotlivých projektů. ČSSD vnímá též závazek pomoci a spolupráce města vůči Fakultní nemocnici, např. v řešení problémů parkovacích kapacit v areálu nemocnice.

ČSSD bude podporovat vysoké školství, rozvoj vědy a výzkumu a zdravotnictví v našem městě.

 

Jiří Štěpán

VŠ pedagog, proděkan fakulty, kandidát do zastupitelstva č.16

PhDr. Stepan