Sport a kultura nestojí na druhé koleji

Sport a kultura nestojí na druhé koleji

Sport a kultura hrají a vždy hrály důležitou roli v životě města Hradec Králové. Politická reprezentace města musí uznat svoji zodpovědnost za zajištění sportovních a kulturních akcí, protože podpora kultury a sportu významně ovlivňuje kvalitu života občanů, a je tudíž veřejným zájmem. S veřejným zájmem však souvisí také nutnost hlídat transparentnost při realizaci takových akcí.

Podpora sportu v Hradci Králové je neodmyslitelně spojena s fotbalem, ledním hokejem a basketbalem, kde naši zástupci hrají v nejvyšších soutěžích. Podporovat je však potřeba i další sporty, které sice nejsou tak mediálně viditelné, ale mají v Hradci Králové silnou tradici (atletika, judo, volejbal atd.). Klíčovou otázkou, která se dotýká sportovního života v Hradci Králové, je výstavba nové fotbalové arény. Po období váhání a nerozhodnosti je potřeba prosazovat jasný názor. V souladu s programem ČSSD v Hradci Králové podporuji takovou variantu, která bude funkční, ale především bude co nejméně zatěžovat rozpočet města. Tedy variantu pro město ekonomicky nejvýhodnější. Za svoji klíčovou prioritu však považuji podporu sportovních a kulturních aktivit pro děti a mládež. Finanční situace rodiny nesmí být bariérou v přístupu dětí k zájmovým kroužkům a aktivitám. Zvýšenou podporu je proto třeba směřovat do rozvoje Domu dětí a mládeže a dalších institucí nabízejících volnočasový program. Je nadále potřeba zachovávat či rozšiřovat možnosti a využití dětských a školních hřišť, ale i prostorů pro individuální sportovní vyžití, které nabízejí např. cyklostezky a inline dráhy.

Prioritou v oblasti kultury je především udržet status Hradce Králové jako města divadel. V této oblasti si Hradec Králové za poslední léta vybudoval velmi dobrou pověst, přesahující hranice města a kraje. Je proto povinností příštího zastupitelstva maximálně podporovat další rozvoj profesionálního i amatérského divadla. Podporu si zaslouží i další umělecké soubory a spolky, pokud pozitivně přispívají ke kulturnímu rozvoji a prezentaci našeho města. Zmínil bych například Filharmonii nebo pěvecké sbory Boni Pueri a Jitro. Hradec Králové má krásné historické centrum, které se však stále více potýká s komercionalizací. Zachování historického jádra města a jeho ochrana (včetně ochrany občanů, kteří v těchto místech bydlí) před neúměrným nárůstem komerčních podniků (kluby, bary, hospody) je proto další prioritou. Na závěr chci za sebe i všechny kandidáty sociální demokracie garantovat, že sport a kultura nebudou v příštím volebním období na vedlejší koleji.

 

Mgr. Martin Bártík, člen MSD a kandidát č. 8 do zastupitelstva města

Mgr. Bartik