Prvorepubliková sociální demokracie a její 1. náměstek hradeckého starosty Josef Beneš

Prvorepubliková sociální demokracie a její 1. náměstek hradeckého starosty Josef Beneš

Velký Hradec Králové, což byla neuskutečněná idea starosty Františka Ulricha o městu v přibližně dnešních katastrálních hranicích, byl dominován v prvorepublikových volebních ziscích sociální demokracií.  Průmyslové dělnictvo v samostatných městech Pražské předměstí a Kukleny zaručovalo vedoucí zastoupení sociální demokracie v tamních obecních reprezentacích. Jmenujme zde alespoň dlouholetého sociálnědemokratického starostu města Kukleny Josefa Nováka. V převážně středostavovském centrálním Hradci Králové však byla situace odlišná, když sociální demokracie v obecních volbách zaujímala až druhé místo za pravicovou Národní demokracií. Obecné povědomí učinilo otce města ze dvou národnědemokratických hradeckých starostů Dr. Františka Ulricha a Josefa Pilňáčka, pokud by k nim však měl být někdo další připojen, tak by to byl jejich první náměstek Josef Beneš, který však na svoje samostatné historické ohodnocení stále čeká.

Josef Beneš se narodil v roce 1875 v nedalekých Sendražicích. Vyučil se ševcem a po zkušené ve Slaném, Třebechovicích a dalších místech se usadil jako 30letý mistr svrškař v Hradci Králové.  Již o deset let později v roce 1914 je svými kolegy živnostníky zvolen do obecního zastupitelstva a to s velkým náskokem před ostatními kandidáty. Mentorem mu patrně byl jeho o generaci starší kolega obuvník Vítězslav Hanousek (nar. 1849), který v zastupitelstvu zasedal již od roku 1902 a po roce 1919 jej nacházíme mezi zastupiteli za sociální demokracii. Právě hradečtí zastupitelé za sociální demokracii zastaví v roce 1919 útoky celostátního a pardubického tisku na Františka Ulricha, kvůli jeho rakouské angažovanosti a pro jeho podíl na úpadku hradeckého Záložního úvěrního ústavu, umožní tak jeho znovuzvolení starostou. Josef Beneš pak po 20 let tj. 4 volební období působil jako první náměstek starosty, ačkoliv byl přátelsky upozorňován na jednu svoji vadu a to, že je příliš přímý, že nedovede s úsměvem na rtech slibovat a pak nesplnit,  řekne tedy často hořkou pravdu a ta je nerada slyšena (Slova Josefa Vaňka významného hradeckého prvorepublikového sociálního demokrata).

Již před první světovou válkou byl Josef Beneš aktivní v družstevní výstavbě. Za aktivní pomoci starosty Ulricha a Městské spořitelny vzniklo již v roce 1908 stavební družstvo, jehož počáteční největší realizací byl Živnostenský dům, dodnes nejmohutnější stavba na Masarykově náměstí. Josef Beneš v tomto domě bydlel a byl dlouholetým předsedou družstva, které do roku 1931 vybudovalo 19 nájemních domů a 111 rodinných domků. Největším stavebníkem ve městě byla však samotná hradecká obec s 60 domy.  Z obecního podnikání nesmíme zapomenout hradecké elektrické podniky se třemi hydroelektrárnami a rozvodnými službami. Právě obecní podnikání a rozvoj kolektivního vlastnictví považoval Josef Beneš za nutný důsledek demokratizace společnosti, přičemž zástupci lidových vrstev by dle jeho slov měli být ochránci ba přímo podněcovatelé obecního podnikání.

Ulrichovi a Benešovi se podařilo na radnici vytvořit dělnou atmosféru a absence tehdy častého komunálního politikaření byla dobově velmi oceňována. V roce 1923 byli Ulrich a Beneš jednomyslně do svých funkcí zvoleni již z pléna a v roce 1935 se dokonce téměř uskutečnila dohoda o jedné společné kandidátce pro všechny strany. Při stavbě památníku TGM se starosta Ulrich v závěru svého působení mohl dokonce o sociální demokracii opřít více než o svoji vlastní stranu. Právě odstranění Masarykova pomníku za okupace učinilo konec v naději na pokračování politiky, kterou Beneš reprezentoval. V září 1939 byl Josef Beneš zatčen při okupantské akci proti elitě národa Albrecht der Erste. Z koncentračního tábora se vrátil s podlomeným zdravím a nedlouho nato umírá.

S použitím dobových tištěných pramenů a  historických studií Radka Pokorného, Jiřího Pavlíka, Petra Zimmermanna, Josefa Potočka, Michala Havránka a Tomáše Cejnara vypracoval Lukáš Nozar.

Josef Beneš

Josef Beneš

Bc. Lukáš Nozar

Kandidát do zastupitelstva č. 26 Bc. Lukáš Nozar