Město musí aktivně podporovat rozvoj bydlení

Město musí aktivně podporovat rozvoj bydlení

Mnoho Hradečáků bydlí ve svém, (třeba i díky rozsáhlé a velkorysé privatizace městských bytů) a bytová problematika je příliš netíží. Pro jiné však není otázka bydlení v Hradci Králové do současnosti uspokojivě vyřešena. Vysoké ceny bytů, které patří po Praze k nejvyšším v republice, nedovolí řadě zájemců uspokojit své bytové potřeby. Nájemní bydlení je také drahé a z dlouhodobého hlediska je pro nájemníky ekonomicky neperspektivní. Situaci by mohla řešit výstavba nových bytů. Tomu se v Hradci Králové věnují v posledních letech výhradně soukromé developerské firmy. Výstavba je ale co do množství postavených bytů nedostatečná, což zároveň umožňuje uměle držet vysoké ceny těchto bytů. To vše vede ke stagnaci na trhu s byty a vysokým cenám za bydlení v Hradci Králové všeobecně. Proto je nutné otevřít občanům další možnosti, jak získat bydlení, na které budou mít peníze.

Jednou z variant může být družstevní výstavba. Zájemcům o tuto výstavbu by město poskytovalo aktivní podporu.  Spočívala by např. ve vyhledání, případně poskytnutí vhodných pozemků, jejich zasíťování, vybudování infrastruktury, ale i v zajištění právního servisu, poskytnutí odborných konzultací apod. Ceny takto nově postavených bytů budou zcela jistě nižší, než na současném trhu.

Město by také mělo být aktivní ve  výstavbě dalších tzv. startovacích bytů pro mladé a také by mělo stavět obdobné typy nájemních bytů pro seniory. Zhotovitele těchto bytů je nutné vždy vybrat formou veřejné soutěže a tím zajistit výhodnou cenu pro město. Nikoliv jako v minulosti nakupovat hotové byty od developerů.

Vedle cen bytů jsou v Hradci Králové problematické i vysoké ceny a nedostatek pozemků připravených pro výstavbu rodinných domů. To vede k odlivu zájemců o tuto výstavbu do okolních obcí. Město musí být aktivní, u cizích pozemků vstoupit do jednání s majiteli a v souladu s územním plánem připravit území pro tuto výstavbu.

Strategie a podpora bydlení je jedním ze základních pilířů rozvoje města. Ponechat tuto oblast pouze na působení tržních sil a aktivitě developerů považuji za nezodpovědné! Proto budu usilovat o aktivní a efektivní zapojení magistrátu do řešení této problematiky.

 

Bc. Petr Luska, kandidát č. 4 do zastupitelstva města

 Luska Petr