Kontrolní výbor města

Kontrolní výbor města

 

Vážení spoluobčané, díky vašim hlasům jsem byl před čtyřmi lety zvolen zastupitelem města Hradec Králové. Následně jsem byl zastupitelstvem města zvolen předsedou kontrolního výboru města.

Během uplynulého období jsem podporoval řadu věcí, které podle mého názoru byly prospěšné pro město i jeho občany. Oproti tomu jsem se snažil zamezit nehospodárnému nakládání s prostředky města, například nevýhodným směnám a prodejům pozemků či neprověřeným a rizikovým projektům. V řízení a hospodaření města je stále co napravovat, už proto, že některé kauzy z minula na své vyřešení stále čekají.

Kontrolní činnost má svůj smysl. To vyplývá i z toho, že kontrolní výbor v uplynulých čtyřech letech řešil řadu stížností a dalších podnětů od občanů města, především na činnost městského úřadu a městských organizací. Musím říct, že bohužel ne vždy fungovaly tak jak mají. Na náš popud přijalo zastupitelstvo řadu usnesení, která měla daný stav zlepšit. Některé náročnější případy, které jsme prošetřili, vyústily v trestní oznámení.

Do dalších voleb vstupuji s přesvědčením, že získané zkušenosti z tohoto volebního období by mohly být dobře využity v nově zvoleném zastupitelstvu. Ucházím se proto o vaši přízeň pro další čtyřleté období.

 

Bc. Libor Žák, Dis. kandidát č. 2 do zastupitelstva

Libor Zak