Kandidát na primátora za ČSSD Milan Jaroš odpovídal na vaše dotazy v online rozhovoru

Kandidát na primátora za ČSSD Milan Jaroš odpovídal na vaše dotazy v online rozhovoru na denik.cz

ODKAZ: ZDE

DOTAZ: Dobrý den pane Jaroš,
ve vašem programu na webu ve článku konkurečních novin jsem četl, že jste pro výstavbu hospice, což vítám, jak jste ale v tomto daleko ? Máte místo, kde by se toho zařízení mohlo vystavit, popřípadě, nějakou už stojící budovu ? Dřív jsem myslel, že by mohla stát v Ústavu hluchoněmých na Pospíšilce, ale to asi padlo. Děkuji za odpověď. A. Moudr

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Hospicovou péči samozřejmě podporujeme, ale o konkrétním místě pro výstavbu hospice jsme ještě nejednali. Přivítáme jakékoliv návrhy.

 

DOTAZ: Co jsou podle vás investiční priority Hradce v nadcházejících letech?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Město Hradec Králové má rozpracované některé investiční záležitosti, které je potřeba dokončit, jako například revitalizace Benešovy třídy, rekonstrukce Vrbenského kasáren a je řada dalších investičních záměrů – například rekonstrukce Velkého náměstí, dalších hlavních tříd ve městě (např. Pospíšilova třída). Na okraji zájmu nestojí ani rekonstrukce fotbalového stadionu.

 

DOTAZ: Dobrý den, podporujete stavbu nového nákupního centra Aupark v Hradci, které se má začít stavit už příští měsíc? Děkuji za vaší odpověď

ODPOVĚĎ:Děkujeme za otázku. O tomto záměru je rozhodnuto již řadu let. Výstavbu již nelze zvrátit. Dle záměru se nejedná pouze o nákupní centrum.

 

DOTAZ: Ve svém programu píšete, že změníte systém parkování a vyřešíte nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Jak to chcete udělat?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Nejlépe by bylo ukončit smlouvu s ISP dohodou za ekonomicky přijatelných podmínek pro město. V případě, že k tomu nedojde, budeme usilovat o změnu parkovacího systému například zrušením rozdělení města na parkovací zóny a zavedením jedné zóny s výjimkou historické části města a osvobození krátkodobých stání u poošt a zdravotnických zařízení, úřadů a podobně. Vždy záleží na jednání s firmou ISP. Parkování na sídlištích vyřešíme vybudováním nových parkovacích míst formou parkovacích domů nejlépe pod zemí. To však nebude hned, takže dočasně i na úkor travnatých ploch. Hlavně aby zaparkovaná vozidla nebránila průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.

 

DOTAZ: Budete podporovat i nadále projekt startovacího bydlení?

ODPOVĚĎ:Děkujeme za otázku. Jednoznačně ano. Byty chceme budovat vlastní výstavbou, nikoliv nákupem od developerů. Předpokládáme, že v rámci veřejné soutěže na stavbu těchto bytů získáme příznivé ceny. Také chceme z rozpočtu každoročně vyčlenit určitou částku na podporu tohoto projektu. Obdobným způsobem chceme realizovat bydlení pro seniory.

 

DOTAZ: Vážený pane Milane,
jako obyvatelé lokality Pouchov nás zde trápí nadměrná tranzitní doprava a s tím spojené negativní důsledky. Jakožto hluk, znečištěné ovzduší, dopravní zácpy. Chci se Vás tímto dotázat, jakým způsobem byste tuto situaci řešil, když byste byl zvolen do vedení města?

ODPOVĚĎ:Děkujeme za otázku. Nadměrná tranzitní doprava tíží obyvatele nejen Pouchova, ale i dalších částí Hradce Králové. Přitom řešení tohoto problému dávno existuje. Například realizaci přeložky ulice Kladská dlouhodobě brání nevyřešené majetkové vztahy, včetně církevních restitucí a možná i spekulací. Je to potřeba řešit i s vedením kraje, vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou silnici. My se zasadíme o to, aby se věci pohnuly dopředu a do konce našeho volebního období se začalo minimálně s realizací. Dál je to takzvaná severní tangenta, která je důležitá pro odvedení tranzitní dopravy nejen z Pouchova, ale z města obecně. Toto je na řešení s ŘSD a vládou. Město takový projekt není schopno financovat samo. Je třeba využít toho, že, předpokládám, tyto projekty budou mít podporu ve vládě. Bohužel, s výstavbou není reálné začít dříve než v roce 2017.

 

DOTAZ: Vážený pane kandidáte,
jako absolventka university Hradec Králové, se marně snažím již po dobu dvou let najít odpovídající kvalifikované zaměstnání na trhu práce. Zajímá mě, jak zabezpečíte podporu zaměstnanosti mladé generaci v našem regionu?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Řešení tohoto problému obecně spočívá více na vládě na státu než na samosprávě, tj. městu. Upřímně řečeno, minulé pravicové vlády na podporu zaměstnanosti nedělaly téměř nic. Vás ale nejspíš zajímá, co konkrétního může pro řešení zaměstnanosti a podpory podnikání udělat obec. Město může být iniciátorem a podporovatelem různých projektů. Může například jednat s vysokými školami, fakultní nemocnicí a podobně o zvniku výzkumných vědeckých pracovišť třeba v oblasti farmacie. Podpora takových projektů pak může být rozličná. Od poskytnutí prostor, pozemků až po nabídku bydlení pro budoucí zaměstnance. Zřízení takových pracovišť se přirozeně promítne dál do oblasti služeb ve městě a podobně. A to dá práci zase druhým. Jiným příkladem může být přilákání investorů v oblasti výroby. Zde je potřeba vytvořit opět příznivé podmínky. To jsou nejen prostory, ale také funkční dopravní infrastruktura. Hradec Králové v podstatě pro tyto účely nemá vydefinovanou, natož vybudovanou průmyslovou zónu. Jedná se zejména o podporu lehkého průmyslu – určitě zde nechceme těžký průmysl s negativními vlivy na životní prostředí. A s průmyslem opět může být propojena věda a výzkum. Hodně se v souvislosti s tímto v návaznosti na nové programovací období EU hovoří o rozvoji hradecko-pardubické aglomerace aglomerace. Takže pokud budou kvalitní projekty, bude možnost čerpání dotací – to vše souvisí s podporou zaměstnanosti.

 

DOTAZ: Dobrý den,
pane Jaroši bývalé vedení města HK bylo ochotno dopustit privatizaci veřejných služeb, jako jsou parkovací systém města a vodohospodářství za podpory části zastupitelů z ČSSD. Co hodláte v případě vítězství privatizovat Vy, popřípadě jak se koukáte na takovéto záměry? A v čem si myslíte, že byly výhodné tyto záměry pro obyvatele města?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Mohu vás ujistit, že já ani hradecká sociální demokracie žádnou podobnou privatizaci nepodpoří, a povyžuji za vážnou chybu, že někteří kolegové v minulosti u podobných věcí figurovali. Bohužel se dnes ukazuje, že odpůrci privatizace vodohospodářství měli pravdu. Voda v Hradci Králové patří k nejdražší v republice. Veolia sliby o nezvyšování ceny za vodu o více než inflaci také nedodržela. Tato privatizace vůbec neměla pro město smysl, nic se tím nezískalo. Například sousední Pardubice nemají takzvaného strategického partnera, zato mají levnější vodu než my. Systémem parkování se chceme také zabývat, ale na toto jsem odpověděl již v jednom z předchozích dotazů. Znovu opakuji: ČSSD v Hradci Králové privatizaci žádných veřejných služeb nepodpoří.

 

DOTAZ: Všichni před Vámi pouze slibovali, a kdy se konečně dočkáme přeložky v kladské ulici a tím odpovídající dopravního napojení do skladištní oblasti, nebo severní tangenty?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Jak už jsem uvedl, brzdou jsou zejména nevyjasněné majetkové záležitosti.

 

DOTAZ: Jako osoba pobírající dávky v hmotné nouzi, žijící na hranici chudoby s částkou 3400kč měsíčně, musí platit nejen daň z nemovitosti, ale také poplatek za svoz odpadu v plné výši ve stejném termínu. Zajímá mě zda budete prosazovat snížení poplatku pro osoby, které se dostaly do tíživé ekonomické situace ne svým přičiněním, neboť i senioři platí sníženou sazbu.

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Tímto se budeme zabývat a přijmeme taková opatření, aby se nezhoršovala již dost špatná situace takto postižených lidí. Bude to jeden z prvních úkolů, které budu řešit, budeme-li ve vedení města. V této souvislosti také uvažujeme o zřízení městského ombudsmana, který by se zabýval těmito konkrétními případy.

 

DOTAZ: Vážený pane Jaroši. Hodně se hovoří o městské dopravě zdarma, nebo alespoň o dopravě zdarma pro děti do 15 let a pro seniory od 70 let. Jaký na to máte názor vy.

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. My se zvýhodňování určitých skupin, jako jsou děti nebo senioři, vůbec nebráníme. Je však třeba věc vždy pečlivě rozmyslet a propočítat, aby se jednalo o udržitelné změny a za pár měsíců nebylo všechno zase jinak. Nechceme slibovat a pak se vymlouvat, že se na tom koalice neshodla a tak jsme ustoupili. Co se týče městské dopravy pro cestující úplně zdarma, tak touto myšlenkou se zatím nezaobíráme. Vím, že se o ní v jiných městech vážně diskutuje. Třeba tam jsou v této věci dál a mají pro to svoje důvody. Tím chci říci, že tuto myšlenku někdy v budoucnu úplně nezatracujeme. My si zaím klademe za cíl nezvyšovat ceny a nesnižovat počet linek MHD. Možná se to může zdát málo ambiciózní, ale je to reálné, splnitelné a stačí si vzpomenout, kolikrát se již šlo opačným směrem.

 

DOTAZ: Dobrý večer. Jak vidíte šance ČSSD v letošních komunálních volbách? A jak potažmo přímo svoje osobní naděje na úspěch? Díky.

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Doufám, že si voliči v našem programu najdou témata, která je osloví a na základě toho nám vyjádří podporu ve volbách. Byli bychom rádi, kdybychom po dlouhých letech pouze pravicových koalic zasedli do vedení města a mohli bychom uplatnit svoje programové priority. Je třeba změnit Hradec k lepšímu!

 

DOTAZ: Myslíte, že se během voleb může nějak projevit tzv. „kroužkovací metoda“? Je v tomto ohledu v dnešní době vůbec výhoda být na kandidátní listině jako „jednička“, tedy stranický lídr?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. To nelze vyloučit. Navíc v komunálních volbách může volič vybírat napříč politickými subjekty. Být jedničkou na kandidátce ČSSD je pro mě především i výzvou.

 

DOTAZ: Dobrý den, ČSSD se významně podílela na zachování jídelny důchodců v v Šafaříkově ulici, což ji je potřeba přičíst k dobru. Jaké jsou však další možnosti pro zlepšení života seniorů v Hradci Králové? Co pro ně nabízí ČSSD?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. O podpoře bydlení pro seniory jsem se zmiňoval již v jedné z předchozích odpovědí. Vámi zmiňovanou jídelnu důchodců chceme zachovat na stávající úrovni a dále se zaměříme na vybudování dostatečných kapacit odlehčovacích služeb pro seniory. Jednou z možností pro trávení volného času seniorů je rozšiřovat síť takzvaných senior-fitparků.

 

DOTAZ: Dobrý den, jaký je váš názor na další fungování MHD v Hradci Králové? Byl by jste proti dalšímu zvyšování cen jízdného? Jsem přesvědčen, že v poslední době bylo to zdražování neúměrně časté…

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Zvyšovat ceny rozhodně nechceme, jak už jsem uvedl v jedné z dřívějších odpovědí.

 

DOTAZ: Zdravím co uděláte pro zlepšení parkování na sídlištích nebo v jinak hustě zalidněných oblastech?

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. I na ní jsem již odpovídal dříve.

 

DOTAZ: Dobrý den. Jak vnímáte tvrzení, že hnutí ANO je na ústupu, což dává ČSSD větší šanci na úspěch ve volbách? Vidíte třeba v Hradci konkurenci v jiném politickém uskupení?

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Konkurencí jsou všechna uskupení, je nutné je brát vážně a je potřeba se vymezit seriózním volebním programem. Co se týče růstu preferencí ČSSD, myslím, že to souvisí s plněním našeho programu na úrovni vlády. I my v Hradci Králové jsme připraveni svůj volební program plnit.

 

DOTAZ: Zrovna dnes vyšel v Deníku zajímavý graf. Rozlišujete také nějak pojmy volební preference a volební potenciál? Dá se vůbec podobným průzkumům, kterých je pak vždycky celá řada, vůbec věřit?

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Ano, preference a potenciál rozlišujeme. Podobné průzkumy jsou pro nás minimálně vodítkem. Vždy také záleží na velikosti zkoumaného vzorku a na kvalitě metody agentury, která provádí výzkum.

 

DOTAZ: Dobrý den, četla jsem, že byste chtěli v Hradci snížit cenu jízdného v MHD. Je to pravda? Koho by se snížení cen za dopravu týkalo a z čeho to chcete zaplatit? Děkuji, Tereza Nováčková

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Již byl zodpovězen.

 

DOTAZ: Hezký den pane Jaroši,
ve svém programu máte výstavbu stadionu jako ostatní strany, jaké máte konkrétní řešení Vy ? Je to velice nákladná stavba, která zatíží rozpočet na řadu let, avšak stadion se postavit musí. Když si vezmeme, že by se na stadioně odehrálo pouze 15 ligových utkání za rok, nenabízelo by se řešení vystavět fotbalový stadion s Pardubicemi někde „na půl cesty“, kde by se na tom obě města podílela ? Děkuji za odpoveď, Ondra.

ODPOVĚĎ:Děkuji za otázku. Je to zajímavý podnět, jistě se o něm povede diskuze. Modernizaci stávajícího fotbalového stadionu budeme podporovat po jednotlivých etapách v rámci rozpočtových možností Hradce Králové.

 

DOTAZ: Hezký den,
mnoho Hradečáků trápí vysoké náklady za vodné a stočné, jaké máte řešení? Děkuji

ODPOVĚĎ:Děkuji za dotaz. Prověříme smlouvu s Veolií a v rámci možností se pokusíme jednat o příznivějších cenách, které by byly srovnatelné s jinými městy.

 

DOTAZ: Maminka (74let) již několik let navštěvuje Jídelnu důchodců v Šafaříkově ulici, byla velice nešťastná, když se dozvěděla, že by měla skončit, pro lidi v takovémhle věku to není jenom o občerstvení, ale o setkávání s kamarády. Hlas Vám naše rodina dá, když mi slíbíte, že zachováte Jídelnu v Šafařikově.ulici.

ODPOVĚĎ:Děkujeme za otázku, potažmo i za váš hlas, protože, jak jsem již uvedl v jedné z předešlých odpovědí, tuto jídelnu hodláme zachovat. Jsem si vědom toho, že to není jenom samotná jídelna, ale opravdu i místo k setkávání. Mamince přeji mnoho zdraví.