Dopis na ministra financí

Ing. Hana Orgoníková – dopis na ministra financi