ČSSD HK a fotbalový stadion

Ing. Orgoníková – rozhovor o stadionu